Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Snelkoppelingen (LibreOffice-toegankelijkheid)

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

U kunt LibreOffice zonder muis bedienen en alleen het toetsenbord gebruiken.

Op de hoofdpagina van de Help voor elke module (bijvoorbeeld de hoofdpagina van de Help voor LibreOffice Writer of LibreOffice Calc) staat een koppeling naar de Help voor de snelkoppelingen van die module.

Bovendien vindt u onder het trefwoord Toegankelijkheid stapsgewijze instructies voor het beheren van de geselecteerde module zonder een muis.

Note.png Sommige sneltoetsen kunnen aan uw bureaubladsysteem toegewezen zijn. LibreOffice kan deze toetsen niet gebruiken. Wijs andere toetsen toe aan LibreOffice in Extra - Aanpassen - Toetsenbord, of in uw bureaubladsysteem.

Zonder de muis met de LibreOffice-gebruikersinterface werken

Menubalk, werkbalken, vensters en document activeren

Wanneer u meermaals op F6 drukt, wordt de focus verplaatst en wordt er door de volgende objecten geschakeld:

 • menubalk,
 • elke werkbalk van boven naar beneden en van links naar rechts,
 • elk beschikbaar venster van links naar rechts,
 • document

Druk op Shift+F6 om in tegenovergestelde richting door objecten te schakelen.

Druk op Ctrl+F6 om naar het document te schakelen.

Druk op F10 om heen en weer te schakelen naar de menubalk.

Escape sluit een geopend submenu, een werkbalk of het huidige vrije venster.

Een menuopdracht oproepen

Druk op Alt of F6 of F10 om het eerste menu (het menu Bestand te selecteren). Met de pijltoets naar rechts wordt het volgende menu aan de rechterkant geselecteerd; met de pijltoets naar links het vorige menu.

Met de pijl omlaag opent u een geselecteerd menu. Telkens wanneer u daarna op de pijl omlaag of pijl omhoog drukt, worden de menuopdrachten doorlopen. Met de pijl naar rechts opent u bestaande submenu's.

Druk op Enter om de geselecteerde menuopdracht uit te voeren.

Een pictogramopdracht uitvoeren

Druk meermaals op F6 totdat het eerste pictogram op de werkbalk geselecteerd is. Gebruik de pijlen naar rechts en links om een pictogram op een horizontale werkbalk te selecteren, en de pijlen omhoog en omlaag voor een pictogram op een verticale werkbalk. Met de Home-toets selecteert u het eerste pictogram op een werkbalk, en met de End-toets het laatste pictogram.

Druk op Enter om het geselecteerde pictogram uit te voeren. Als het geselecteerde pictogram normaal gesproken een opvolgende muisactie vereist, zoals het invoegen van een rechthoek, dan is het drukken op de Enter-toets niets voldoende: druk in deze gevallen op Ctrl+Enter.

 • Druk op Ctrl+Enter op een pictogram voor het maken van een tekenobject. Een tekenobject zal in het midden van het beeld worden geplaatst, met een vooraf gedefinieerde grootte.
 • Druk op Ctrl+Enter op het gereedschap Selectie om het eerst tekenobject in het document te selecteren. Als u het geselecteerde tekenobject wilt bewerken, grootte wijzigen, of verplaatsen, gebruik dan eerst Ctrl+F6 om de focus in te stellen in het document.

Als een werkbalk te lang is om in zijn geheel op het scherm weer te geven, staat er een pictogram aan de rechter- of onderkant van de balk. Selecteer de werkbalk en druk op PageUp of PageDown om de resterende pictogrammen weer te geven.

Speciale tips voor werkbalken

Druk op de pijl omlaag of naar rechts om de geselecteerde werkbalk te openen. Dit is gelijk aan een klik met de muis. Gebruik in de werkbalk de linker- en rechterpijltoetsen. Met de toetsen Home en End kunt u respectievelijk het eerste en laatste pictogram op de werkbalk selecteren.

Sluit de werkbalk met Esc. U kunt de werkbalk niet zonder een muis verplaatsen.

Selectie in een keuzelijst met invoervak

Keuzelijst met invoervak
Selecteer de keuzelijst met invoervak. Druk op Enter.

Gebruik de pijl omlaag of Page Down-toets om omlaag te scrollen door de items in de keuzelijst met invoervak, of de pijl omhoog of Page Up-toets om omhoog te scrollen. Met de Home-toets gaat u naar het eerste item en met de End-toets naar het laatste item.

Druk op Enter om het geselecteerde item uit te voeren.

Selectie in tabellen

In verscheidene vensters, dialoogvensters en het controleveld van de tabel staan tabellen waarin u gegevens kunt selecteren, bijvoorbeeld in het rechterdeel van de Gegevensbronweergave. De volgende toetsen worden gebruikt voor selecties in deze tabellen:

 • Spatiebalk: wisselt tussen selectie van de huidige rij en annulering van een selectie, maar niet als de huidige cel in bewerkingsmodus is.
 • Ctrl+spatiebalk: schakelt tussen selecteren van de huidige rij en het annuleren van deze selectie
 • Ctrl+spatiebalk: schakelt tussen selecteren van de huidige rij en het annuleren van deze selectie
 • Alt+pijl omhoog of Alt+pijl omlaag: verplaatst de vensterscheiding tussen tabel en formulier, bijvoorbeeld in de database Bibliography.
 • In een tabelbesturingselement of in de gegevensbronweergave, verplaatst de Tab-toets naar de volgende kolom. Druk op Ctrl+Tab om naar het volgende besturingselement te verplaatsen. Druk op Shift+Ctrl+Tab om naar het vorige besturingselement te gaan.

Grootte en positie van vensters en dialoogvensters

 1. Druk eerst op Alt+spactiebalk.

  Er wordt een systeemmenu geopend met opdrachten zoals Verplaatsen, Grootte wijzigen en Sluiten.
 2. Kies een opdracht (pijl naar beneden, dan Enter).
 3. Nu kunt u met de pijltoetsen het dialoogvenster of venster verplaatsen of het formaat ervan wijzigen.
 4. Druk op Enter om de wijziging te accepteren. Druk op Escape om de wijzigingen te annuleren.

Vensters en werkbalken vastzetten en ontkoppelen

 1. Druk op F6 tot het venster of de werkbalk geselecteerd is.
 2. Druk op Ctrl+Shift+F10.

Objecten selecteren

Druk op Shift+F4 om het eerste object in het huidige document te selecteren. Als een object is geselecteerd, druk dan op Tab om het volgende object te selecteren, of druk op Esc om terug te gaan naar de tekst.

Objecten bewerken

Een geselecteerd OLE-object kan met de Enter-toets geactiveerd worden.

Positie en grootte van objecten bewerken

 • Gebruik de pijltoetsen om het geselecteerde object per rasterresolutie-eenheid te verplaatsen.

  Stel de eenheid voor de resolutie van het raster in met Extra - Opties - LibreOffice Writer - Raster in het gebied Resolutie. Indien u in het gebied Onderverdeling een getal invoert dat groter is dan 1, moet u zo vaak op de pijltoets drukken als het getal aangeeft om het geselecteerde object met één eenheid van de resolutie voor het raster te verplaatsen.
 • Gebruik de Alt en pijltoetsen om het geselecteerde object één pixel te verplaatsen.
 • Gebruik Ctrl+Tab om in de bewerkingsmodus voor handvatten te komen. Het handvat linksboven is het actieve handvat, dat begint te knipperen. Gebruik Ctrl+Tab om het volgende handvat te selecteren. Druk op Escape om de bewerkingsmodus voor handvatten te verlaten.
 • In de modus voor bewerking van grepen, kunt u de pijltoetsen gebruiken om de geselecteerde greep te verplaatsen. Hierdoor wordt de grootte van het object gewijzigd.

De ankers van objecten bewerken

U kunt het anker van een object met de pijltoetsen verplaatsen. Ga eerst naar de bewerkingsmodus voor grepen en selecteer het anker. Afhankelijk van het type kunt u het anker dan in verschillende richtingen verplaatsen.

 1. Selecteer het object.
 2. Ga naar de bewerkingsmodus voor handvatten met Ctrl+Tab.
 3. Het handvat linksboven gaat knipperen. Druk meerdere malen op Ctrl+Tab, totdat er geen handvat meer knippert. Dit geeft aan dat nu het anker van het object is geactiveerd. When in Writer: In tekstdocumenten kunt u drukken op Shift+Ctrl+A om je anker direct te activeren.
 4. Gebruik de pijltoetsen om het anker te verplaatsen. Het object volgt het anker dienovereenkomstig.

U kunt het anker van het geselecteerde object bijvoorbeeld in het contextmenu van het object wijzigen.

 • Als het object Aan alinea verankerd is, wordt het met de pijltoetsen naar de vorige of volgende alinea verplaatst.
 • Als het object Aan pagina verankerd is, wordt het met de toetsen Page Up of Page Down naar de vorige of volgende pagina verplaatst.
 • Als het object Aan teken verankerd is, kunt u het met de pijltoetsen door de huidige alinea verplaatsen.
 • Als het object Als teken is verankerd, is er geen verankeringspictogram. U kunt het object niet verplaatsen.
 • Als het object Aan frame verankerd is, kunt u het met de pijltoetsen naar het volgende frame in een bepaalde richting verplaatsen.

De scheidingslijnen beheren

Documenten van LibreOffice Calc, LibreOffice Draw en LibreOffice Impress kunnen horizontaal en verticaal in afzonderlijke weergaven gesplitst worden. In elke weergave kunnen andere delen van het document getoond worden. Met behulp van de muis kunt u vanaf de schuifbalk een scheidingslijn in het document slepen.

 • Shift+Ctrl+F6: geeft de scheidingslijnen weer op standaardposities en focust op een lijn.
 • Pijltoetsen: verplaatst de huidige scheidingslijn een flink stuk in de richting van de pijl.
 • Shift+pijltoetsen: verplaatst de huidige scheidingslijn een klein stukje in de richting van de pijl.
 • Delete: verwijdert de huidige scheidingslijn
 • Shift+Delete: verwijdert beide scheidingslijnen
 • Enter: zet de huidige positie van de scheidingslijnen terug
 • Esc: zet de huidige scheidingslijn op zijn standaardpositie terug

De gegevensbronweergave beheren

F4: opent en sluit de gegevensbronweergave.

F6: schakelt tussen documenten en werkbalken.

+ (plustoets): vouwt het geselecteerde item in de gegevensbronverkenner open.

- (mintoets): vouwt het geselecteerde item in de gegevensbronverkenner samen.

Ctrl+Shift+E: schakelt tussen gegevensbronverkenner en tabel.

Snelkoppelingen in het venster Query-ontwerp

F6: schakelt tussen objectbalk, tabelweergave en selectiegebied.

Alt+pijl omhoog of Alt+pijl omlaag: verplaatst de begrenzing tussen tabelweergave en selectiegebied naar boven of beneden.

Toetsen in venster Tabelweergave (bovenste gedeelte van het query-ontwerp) en in het venster Relaties

Ctrl+pijltoets: verplaatst de geselecteerde tabel in de richting van de pijl.

Ctrl+Shift+pijltoets: wijzigt de grootte van de geselecteerde tabel in de tabelweergave.

Del: verwijdert de geselecteerde tabel of verbinding uit de tabelweergave.

Tab: schakelt in de tabelweergave tussen tabellen en verbindingen.

Enter: wanneer er een verbinding geselecteerd is, opent u via de Enter-toets het dialoogvenster Eigenschappen van de verbinding.

Enter: wanneer er een tabel is geselecteerd, voert u met de Enter-toets het eerste gegevensveld uit de keuzelijst in het selectiegebied in.

Toetsen in het selectiegebied (onderste gedeelte van het query-ontwerp)

Ctrl+pijl naar links of pijl naar rechts: verplaatst de geselecteerde kolom naar links of rechts.

Toetsen in het venster Tabelontwerp

F6: schakelt tussen werkbalk, kolomweergave en eigenschappengebied.

De ImageMap-editor beheren

 • Druk op Tab om een pictogram te selecteren. Als u een van de pictogrammen van Rechthoek tot en met Veelhoek en u drukt op Ctrl+Enter, wordt een object van het geselecteerde type gemaakt met een standaard grootte.
 • Als u op Enter drukt terwijl het pictogram Selecteren geselecteerd is, wordt het afbeeldingsvenster van de ImageMap-editor actief. Druk op Esc om de focus weer naar de pictogrammen en invoervakken te verplaatsen.
 • Als het pictogram Selecteren geselecteerd is en u drukt op Ctrl+Enter, wordt het eerste object in het afbeeldingenvenster geselecteerd.
 • Met het pictogram Punten bewerken schakelt u de puntbewerkingsmodus voor veelhoeken in en uit.
 • Gebruik Ctrl+Tab in het afbeeldingsvenster om het volgende punt te selecteren. Gebruik Shift+Ctrl+Tab om het vorige punt te selecteren.
 • Gebruik de Delete-toets terwijl het afbeeldingsvenster actief is om het geselecteerde object te verwijderen.

De Help beheren

Druk op Shift+F1 om de Uitgebreide Help voor actieve opdrachten, sjablonen of besturingselementen weer te geven.

Door de hoofdpagina's van de Help navigeren

 • In de Help-hoofdpagina's kunt u met Tab naar de volgende hyperlink of met Shift+Tab naar de vorige hyperlink springen.
 • Druk op Enter om de geselecteerde hyperlink uit te voeren.
 • Druk op Backspace boven de Enter-toets om naar de vorige Help-pagina terug te keren.

Het dialoogvenster Tekstimport (CSV-bestandsimport) beheren

Liniaal

 • Pijl naar links of rechts: gaat één positie naar links of rechts
 • Ctrl+pijl naar links of Ctrl+pijl naar rechts: springt naar de vorige of volgende splitsing
 • Ctrl+Shift+pijl naar links of Ctrl+Shift+pijl naar rechts: verplaatst een splitsing één positie naar links of rechts
 • Home of End: springt naar de eerste of de laatste mogelijke positie
 • Ctrl+Home of Ctrl+End: springt naar de eerste of de laatste splitsing
 • Shift+Ctrl+Home of Shift+Ctrl+End: verplaatst splitsing naar de eerste of de laatste positie
 • Spatiebalk: splitsing invoegen of verwijderen
 • Insert-toets: voegt een splitsing in (laat bestaande splitsingen ongewijzigd)
 • Delete-toets: verwijdert een splitsing
 • Shift+Delete: verwijdert alle splitsingen
 • Pijl omhoog of pijl omlaag: scrolt tabel met één rij omhoog of omlaag
 • Page Up of Page Down: scrolt tabel met één pagina omhoog of omlaag
 • Escape-toets (tijdens slepen met muis): slepen annuleren, splitsing naar oude positie verplaatsen

Voorbeeld

 • Pijl naar links of rechts: selecteert de linker- of rechterkolom en wist andere selecties
 • Ctrl+pijl naar links of Ctrl+pijl naar rechts: verplaatst de focus naar de linker- of rechterkolom (wijzigt de selectie niet)
 • Shift+pijl naar links of Shift+pijl naar rechts: vergroot of verkleint het geselecteerde bereik
 • Ctrl+Shift+pijl naar links of Ctrl+Shift+pijl naar rechts: vergroot of verkleint het geselecteerde bereik (wijzigt andere selecties niet)
 • Home of End: selecteer de eerste of laatste kolom (gebruik Shift of Ctrl op dezelfde wijze als de pijltoetsen)
 • Shift+spatiebalk: selecteert het bereik van de laatst geselecteerde kolom tot de huidige kolom
 • Ctrl+Shift+spatiebalk: selecteert het bereik van de laatst geselecteerde kolom naar de huidige kolom (wijzigt geen andere selecties)
 • Ctrl+A: selecteert alle kolommen
 • Shift+F10: opent een contextmenu
 • Ctrl+1 ... Ctrl+7: stelt de 1e ... 7e kolomtype in voor de geselecteerde kolommen
 • Pijl omhoog of pijl omlaag: scrolt tabel met één rij omhoog of omlaag
 • Page Up of Page Down: scrolt tabel met één pagina omhoog of omlaag
 • Ctrl+Home of Ctrl+End: scrolt naar de boven- of onderkant van een tabel

Het dialoogvenster Speciale tekens invoegen beheren

 • Met Tab schakelt u door alle besturingselementen in het dialoogvenster.
 • Alt+pijl omlaag opent een combinatievak. Enter selecteert het huidige item in het combinatievak.
 • Met de pijltoetsen gaat u door het hoofdselectiegebied. Met de spatiebalk wordt het huidige teken aan de lijst met tekens toegevoegd die moeten worden ingevoegd.

Verwante onderwerpen

Algemene sneltoetsen in LibreOffice

Toegankelijkheid in LibreOffice