Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Dreceres (accessibilitat de LibreOffice)

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Podeu controlar l'LibreOffice sense utilitzar el ratolí, només amb el teclat.

A la pàgina principal de l'ajuda de cada mòdul (per exemple, la pàgina principal de l'ajuda de l'LibreOffice Writer o de l'LibreOffice Calc) hi ha un enllaç per accedir a l'ajuda de les tecles de drecera per al mòdul en qüestió.

A més a més, a la paraula clau "Accessibilitat" trobareu instruccions pas a pas sobre com podeu controlar el mòdul seleccionat sense utilitzar el ratolí.

Note.png Algunes de les tecles de drecera poden estar assignades al vostre sistema d'escriptori. Les tecles que estan assignades al vostre sistema d'escriptori no estan disponibles per a LibreOffice. Proveu d'assignar tecles diferents per a LibreOffice, a Eines - Personalitza - Teclat, o bé en el vostre sistema d'escriptori.

Treball amb la interfície d'usuari de l'LibreOffice sense ratolí

Activació de la barra de menú, les barres d'eines, les finestres i el document

Si premeu F6 diverses vegades, es canvia el focus i s'encerclen els objectes següents:

 • la barra de menú,
 • cada barra d'eines de dalt a baix i d'esquerra a dreta,
 • cada finestra lliure d'esquerra a dreta,
 • el document

Premeu Maj+F6 per canviar entre objectes en la direcció oposada.

Per canviar al document, premeu Ctrl+F6.

Premeu F10 per anar a la barra de menú i per sortir-ne.

La tecla d'escapada tanca un submenú obert, una barra d'eines o la finestra lliure actual.

Crida d'una ordre de menú

Premeu Alt, F6 o F10 per seleccionar el primer menú (el menú Fitxer). Amb la fletxa dreta se selecciona el menú següent de la dreta; amb la fletxa esquerra, el menú anterior.

La fletxa avall obre el menú seleccionat. Si torneu a prémer la fletxa avall i la fletxa amunt, la selecció es mou a través de les ordres de menú. Amb la fletxa dreta obriu els submenús existents.

Premeu Retorn per executar l'ordre de menú seleccionada.

Execució d'una ordre d'icona

Premeu F6 diverses vegades fins que se seleccioni la primera icona de la barra d'eines. Utilitzeu la fletxa dreta i l'esquerra per seleccionar una icona en una barra d'eines horitzontal. De la mateixa manera, utilitzeu les fletxes amunt i avall per seleccionar una icona en una barra d'eines vertical. La tecla Inici selecciona la primera icona d'una barra d'eines i la tecla Fi, l'última.

Premeu Retorn per executar la icona seleccionada. Si la icona seleccionada normalment demana una acció de ratolí consecutiva, com ara inserir un rectangle, no n'hi ha prou de prémer la tecla de retorn; en aquests casos, premeu Ctrl+Retorn.

 • Premeu Ctrl+Retorn en una icona per crear un objecte de dibuix. Es col·locarà l'objecte de dibuix al mig de la vista, amb una mida predefinida.
 • Premeu Ctrl+Retorn a l'eina Selecció per selecciona el primer objecte de dibuix del document. Si voleu editar, redimensionar o moure l'objecte de dibuix seleccionat, cal que primer utilitzeu Ctrl+F6 per posar el focus al document.

Si una barra d'eines és massa llarga per visualitzar-se completament a la pantalla, mostra una icona a la vora dreta o inferior. Per mostrar les icones restants, seleccioneu la barra d'eines i premeu Re Pàg o Av Pàg.

Suggeriments especials per a les barres d'eines

Premeu la fletxa avall o la fletxa dreta per obrir la barra d'eines seleccionada. Aquesta acció equival a un clic del ratolí. A la barra d'eines, utilitzeu les tecles de fletxa dreta i esquerra. Les tecles Inici i Fi seleccionen la primera icona i l'última, respectivament.

Tanqueu la barra d'eines amb la tecla Esc. No podeu moure la barra d'eines sense el ratolí.

Selecció des d'un quadre combinat

Quadre combinat
Seleccioneu el quadre combinat. Tot seguit, premeu Retorn.

Utilitzeu la fletxa avall o Av Pàg per desplaçar-vos cap avall en les entrades de quadres combinats, o bé la fletxa amunt o Re Pàg per desplaçar-vos cap amunt. La tecla Inici us porta a la primera entrada i la tecla Fi us duu a l'última entrada.

Premeu Retorn per executar l'entrada seleccionada.

Selecció a les taules

En diverses finestres i diàlegs i al camp de control de la taula, hi ha taules per seleccionar dades, per exemple, a la part dreta de la Vista de la font de dades. Les tecles següents s'utilitzen per fer seleccions en aquestes taules:

 • Barra espaiadora: commuta entre la selecció de la fila actual i la cancel·lació de qualsevol selecció, excepte si la cel·la actual es troba en el mode d'edició.
 • Ctrl+barra espaiadora: canvia entre la selecció de la fila actual i la cancel·lació de la selecció.
 • Ctrl+Maj+barra espaiadora: canvia entre la selecció de la columna actual i la cancel·lació de la selecció.
 • Alt+fletxa amunt o Alt+fletxa avall: mou el separador de finestra entre la taula i el formulari; per exemple, a la base de dades bibliogràfica.
 • En un control de taula o a la visualització de font de les dades, la tecla de tabulació mou a la columna següent. Per moure al control següent, premeu Ctrl+Tab. Per moure al control anterior, premeu Maj+Ctrl+Tab.

Mida i posició de les finestres i dels diàlegs

 1. Primer premeu Alt+barra espaiadora.

  S'obre un menú del sistema amb ordres de menú com ara Mou, Redimensiona i Tanca.
 2. Trieu una ordre (fletxa avall i després Retorn).
 3. Ara podeu utilitzar les tecles de cursor per moure el diàleg o la finestra, o canviar-ne la mida.
 4. Premeu Retorn per acceptar el canvi. Premeu la tecla d'escapada per cancel·lar-lo.

Acoblament i desacoblament de les finestres i de les barres d'eines

 1. Premeu F6 fins que se seleccioni la finestra o la barra d'eines.
 2. Premeu Ctrl+Maj+F10.

Selecció d'objectes

Premeu Maj+F4 per seleccionar el primer objecte del document actual. Quan un objecte estigui seleccionat, premeu Tab per seleccionar l'objecte següent o Esc per tornar al text.

Edició d'objectes

Per activar un objecte OLE seleccionat, premeu la tecla Retorn.

Edició de la posició i de la mida dels objectes

 • Utilitzeu les tecles de cursor per moure l'objecte seleccionat una unitat de resolució de la graella.

  Establiu la unitat de resolució de la graella amb Eines - Opcions - LibreOffice Writer - Graella, a l'àrea Resolució. Si introduïu un nombre més gran que 1 a l'àrea Subdivisió, heu de prémer la tecla de cursor tantes vegades com indiqui el nombre per moure l'objecte seleccionat una unitat de resolució de la graella.
 • Utilitzeu Alt i les tecles de cursor per moure l'objecte seleccionat un píxel.
 • Utilitzeu Ctrl+Tab per entrar al mode d'edició d'anses. L'ansa superior esquerra és l'ansa activa; comença a parpellejar. Utilitzeu Ctrl+Tab per seleccionar l'ansa següent. Premeu Esc per sortir del mode d'edició d'anses.
 • En el mode d'edició d'anses, les tecles de cursor mouen l'ansa seleccionada, que canvia la mida de l'objecte.

Edició de les àncores dels objectes

Per moure l'àncora d'un objecte, utilitzeu les tecles de cursor. Entreu al mode d'edició d'anses i seleccioneu l'àncora. En funció del tipus d'àncora que seleccioneu, podreu moure-la en diferents direccions.

 1. Seleccioneu l'objecte.
 2. Entreu al mode d'edició d'anses mitjançant Ctrl+Tab.
 3. L'ansa superior esquerra comença a parpellejar. Premeu Ctrl+Tab diverses vegades fins que totes les anses deixin de parpellejar. Això indica que s'ha activat l'àncora de l'objecte. When in Writer: Als documents de text, premeu Maj+Ctrl+A per activar l'àncora directament.
 4. Utilitzeu les tecles de cursor per moure l'àncora; l'objecte segueix l'àncora.

Podeu canviar l'àncora de l'objecte seleccionat, per exemple, amb el menú contextual de l'objecte.

 • Si l'objecte està ancorat Al paràgraf, les tecles de cursor mouen l'objecte al paràgraf anterior o següent.
 • Si l'objecte està ancorat A la pàgina, les tecles Re Pàg o Av Pàg el mouen a la pàgina anterior o a la següent.
 • Si l'objecte està ancorat Al caràcter, les tecles de cursor el mouen pel paràgraf actual.
 • Si l'objecte està ancorat Com a caràcter, no hi ha cap icona d'ancoratge. No podeu moure l'objecte.
 • Si l'objecte està ancorat Al marc, les tecles de cursor el mouen al marc següent en la direcció respectiva.

Control de les línies de divisió

Els documents de l'LibreOffice Calc, l'LibreOffice Draw i l'LibreOffice Impress es poden dividir horitzontalment i verticalment en vistes separades. Cada vista pot mostrar altres parts del document. Amb el ratolí podeu arrossegar una línia de divisió de la barra de desplaçament al document.

 • Maj+Ctrl+F6: mostra les línies de divisió a les posicions per defecte i posen el focus en una línia.
 • Tecles de cursor: mouen la línia de divisió un pas gran en la direcció de la fletxa.
 • Maj+tecles de cursor: mou la línia de divisió un pas petit en la direcció de la fletxa.
 • Supr: suprimeix la línia de divisió actual.
 • Maj+Supr: suprimeix les dues línies de divisió.
 • Retorn: fixa la posició actual de les línies de divisió.
 • Escapada: reinicialitza la línia de divisió actual a la posició per defecte.

Control de la vista Font de dades

F4: obre i tanca la vista de la font de dades.

F6: commuta entre el document i les barres d'eines.

+ (tecla de més): amplia l'entrada seleccionada a l'explorador de la font de dades.

- (tecla de menys): redueix l'entrada seleccionada a l'explorador de la font de dades.

Ctrl+Maj+E: canvia entre l'explorador de font de dades i la taula.

Dreceres de la finestra Disseny de la consulta

F6: commuta entre la barra d'objectes, la vista de taula i l'àrea de selecció.

Alt+fletxa amunt o Alt+fletxa avall: mou la vora que hi ha entre la visualització de la taula i l'àrea de selecció amunt o avall.

Tecles de la vista Taula (àrea superior del disseny de consulta) i de la finestra Relacions

Ctrl+tecla de cursor: mou la taula seleccionada en la direcció de la fletxa.

Ctrl+Maj+tecla de cursor: canvia la mida de la taula seleccionada a la visualització de taula.

Supr: elimina la taula o la connexió seleccionada de la vista de taula.

Tabulador: commuta entre les taules i les connexions a la vista de taula.

Retorn: quan una connexió està seleccionada, la tecla de retorn obre el diàleg Propietats de la connexió.

Retorn: quan s'ha seleccionat una taula, la tecla de retorn introdueix el primer camp de dades del quadre de llista a l'àrea de selecció.

Tecles de l'àrea de selecció (àrea inferior del disseny de consulta)

Ctrl+fletxa esquerra o fletxa dreta: mou la columna seleccionada cap a l'esquerra o la dreta.

Tecles de la finestra Disseny de taula

F6: commuta entre la barra d'eines, la vista de columna i l'àrea de propietats.

Control de l'editor de mapa d'imatge

 • Premeu Tab per seleccionar una icona. Si heu seleccionat una de les icones situades entre Rectangle i Polígon de forma lliure, i premeu Ctrl+Retorn, es crea un objecte del tipus que heu seleccionat amb la mida per defecte.
 • Si premeu Retorn mentre la icona Selecciona està seleccionada, es col·loca el focus a la finestra d'imatge de l'editor de mapa d'imatge. Premeu Esc per tornar a col·locar el focus a les icones i als quadres d'entrada.
 • Si la icona Selecciona està seleccionada i premeu Ctrl+Retorn, se selecciona el primer objecte de la finestra d'imatge.
 • Utilitzeu la icona Edita els punts per passar al mode d'edició de punts dels polígons i per sortir-ne.
 • Utilitzeu Ctrl+Tab a la finestra d'imatge per seleccionar el punt següent. Utilitzeu Maj+Ctrl+Tab per seleccionar el punt anterior.
 • Utilitzeu la tecla de supressió amb el focus a la finestra d'imatge per suprimir l'objecte seleccionat.

Control de l'Ajuda

Premeu Maj+F1 per visualitzar els Consells ampliats per a l'ordre, la icona o el control seleccionat.

Navegació per les pàgines principals de l'Ajuda

 • A les pàgines principals de l'Ajuda, utilitzeu Tab per anar a l'enllaç següent o Maj+Tab per anar a l'enllaç anterior.
 • Premeu Retorn per executar l'enllaç seleccionat.
 • Premeu la tecla de retrocés, situada sobre la tecla de retorn, per tornar a la pàgina anterior de l'ajuda.

Control del diàleg Importació de text (importació d'un fitxer CSV)

Regle

 • Fletxa esquerra o dreta: es mou una posició cap a l'esquerra o cap a la dreta.
 • Ctrl+fletxa esquerra o Ctrl+fletxa dreta: es mou a la divisió anterior o següent.
 • Ctrl+Maj+fletxa esquerra o Ctrl+Maj+fletxa dreta: mou la divisió una posició cap a l'esquerra o cap a la dreta.
 • Inici o Fi: passa a la primera posició possible i a l'última, respectivament.
 • Ctrl+Inici o Ctrl+Fi: permet desplaçar-vos a la primera o l'última divisió.
 • Maj+Ctrl+Inici o Maj+Ctrl+Fi: mou la divisió a la primera o a l'última posició.
 • Tecla espaiadora: insereix una divisió o l'elimina.
 • Tecla d'inserció: insereix una divisió (no modifica les divisions existents).
 • Tecla de supressió: suprimeix una divisió.
 • Maj+Supr: suprimeix totes les divisions.
 • Fletxa amunt o fletxa avall: us permet desplaçar-vos per la taula, una fila cap amunt o cap avall.
 • Re Pàg o Av Pàg: us permet desplaçar-vos per la taula, una pàgina cap amunt o cap avall.
 • Tecla d'escapada (mentre arrossegueu el ratolí): cancel·la l'arrossegament i mou la divisió a la posició anterior.

Previsualització

 • Fletxa esquerra o fletxa dreta: selecciona la columna esquerra o dreta i esborra les altres seleccions.
 • Ctrl+fletxa esquerra o Ctrl+fletxa dreta: mou el focus a la columna de l'esquerra o de la dreta (no modifica la selecció).
 • Maj+fletxa esquerra o Maj+fletxa dreta: amplia o redueix l'interval seleccionat.
 • Ctrl+Maj+fletxa esquerra o Ctrl+Maj+fletxa dreta: amplia o redueix l'interval seleccionat (no modifica altres seleccions).
 • Inici o Fi: selecciona la primera o l'última columna (utilitzeu Maj o Ctrl com amb les tecles de cursor).
 • Maj+barra espaiadora: selecciona l'interval des de l'última columna seleccionada fins a la columna actual.
 • Ctrl+Maj+barra espaiadora: selecciona l'interval des de l'última columna seleccionada fins a la columna actual (no modifica les altres seleccions)
 • Ctrl+A: seleccioneu totes les columnes.
 • Maj+F10: obre un menú contextual.
 • Ctrl+1 ... Ctrl+7: estableixen els tipus de columna (de l'1 al 7) de les columnes seleccionades.
 • Fletxa amunt o fletxa avall: desplaça la taula una fila cap avall o cap amunt.
 • Re Pàg o Av Pàg: permet desplaçar-vos per la taula una pàgina cap amunt o cap avall.
 • Ctrl+Inici o Ctrl+Fi: permet desplaçar-vos cap a la part superior o inferior d'una taula.

Control del diàleg Insereix - Caràcter especial

 • El tabulador commuta entre tots els controls del diàleg.
 • Feu clic al gràfic mentre premeu la tecla Alt per seleccionar-lo sense executar l'enllaç al qual fa referència.
 • Les tecles de cursor permeten desplaçar-vos per l'àrea principal de selecció. La barra espaiadora afegeix el caràcter actual a la llista de caràcters que s'han d'inserir.

Temes relacionats

Tecles de drecera generals de l'LibreOffice

Accessibilitat a l'LibreOffice