Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Importació i exportació de dades amb el Base

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Un mètode senzill per importar i exportar taules de bases de dades utilitza el Calc com a aplicació d'ajuda.

Exportació de dades des del Base

Podeu copiar una taula del Base a un full nou del Calc i, a continuació, podeu desar o exportar les dades a qualsevol altre format de fitxer que admeti el Calc.

 1. Obriu el fitxer de base de dades que conté la taula de base de dades que cal exportar. Feu clic a Taules per veure les taules, o bé feu clic a Consultes per veure les consultes.
 2. Trieu Fitxer - Nou - Full de càlcul.
 3. A la finestra del Base, feu clic amb el botó dret del ratolí al nom de la taula que voleu exportar. Trieu Copia al menú contextual.
 4. Feu clic a la cel·la A1 a la finestra nova del Calc i, a continuació, trieu Edita - Enganxa.

Ara podeu desar o exportar les dades a molts tipus de fitxer.

Importació de dades al Base

Note.png Podeu importar fitxers de text, fitxers de full de càlcul i la llibreta d'adreces del sistema únicament en mode només de lectura.
Note.png Quan importeu a partir d'un fitxer de text o de full de càlcul, el fitxer ha de tenir una primera fila d'informació de capçalera. La segona fila del fitxer és la primera fila de dades vàlides. El format de tots els camps de la segona fila determina el format de tota la columna. Qualsevol informació de format d'un fitxer de full de càlcul es perd en importar-la al Base.
Note.png Per exemple, per garantir que la primera columna té format de text, cal que us assegureu que el primer camp de la primera fila de dades vàlides conté text. Si un camp a la primera fila de dades vàlides conté una xifra, tota la columna s'estableix en format numèric, i només es mostraran nombres en aquesta columna, i no text.
 1. Obriu un fitxer del Base del tipus de base de dades que voleu.

  Creeu un fitxer del Base mitjançant l'Auxiliar de bases de dades, o bé obriu un fitxer del Base que ja existeixi i que no sigui només de lectura.
 2. Obriu el fitxer del Calc que conté les dades que s'importaran al Base. Podeu obrir un fitxer dBASE *.dbf o molts altres tipus de fitxer.
 3. Seleccioneu les dades que es copiaran al Base.

  Podeu introduir una referència d'interval com ara A1:X500 al quadre de nom si no voleu desplaçar-vos.

  Si copieu un full dBASE, incloeu la fila superior que conté les dades de capçalera.
 4. Trieu Edita - Copia.
 5. A la finestra del Base, feu clic a Taules per veure les taules.
 6. A la finestra del Base, trieu Edita - Enganxa.
 7. Veureu el diàleg Copia la taula. La majoria de bases de dades requereixen una clau primària, per tant, potser voldreu activar la casella Crea una clau primària.
Tip.png En sistemes Windows, també podeu utilitzar la funció arrossega i deixa anar en lloc de copia i enganxa. Així mateix, per a bases de dades registrades, podeu obrir el Navegador de font de dades (premeu F4) en lloc d'obrir la finestra del Base.

Related Topics

Utilització de bases de dades amb LibreOffice Base

Visió general de les bases de dades

Importació i exportació de fitxers dBASE

Obrir i desar fitxers de text CSV