Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Pomoc

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Menu Pomoc umożliwia uruchomienie systemu pomocy LibreOffice.

Pomoc LibreOffice

Otwiera główną stronę pomocy LibreOffice dla bieżącej aplikacji. Możesz przeglądać strony pomocy, przeszukiwać pomoc według indeksu lub szukać dowolnego tekstu.

Ikona
Pomoc LibreOffice

Co to jest?

Włącza wskazówki pomocy aktywnej pojawiające się pod kursorem myszy aż do następnego kliknięcia.

Ikona
Co to jest?

Wsparcie techniczne

Wyświetla informacje odnośnie możliwości uzyskania pomocy technicznej.

LibreOffice - informacje

Wyświetla ogólne informacje o programie takie jak numer wersji czy informacje o prawach autorskich.

Tematy pokrewne

Numery wersji i kompilacji

Włączanie i wyłączanie wskazówek rozszerzonych

Okno pomocy LibreOffice

Agent Pomocy, wskazówki oraz wskazówki rozszerzone

Indeks - przeszukiwanie przy pomocy słów kluczowych

Znajdź - przeszukiwanie pełnotekstowe

Zarządzanie zakładkami

Zawartość - główne tematy pomocy