Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Splošne tipke za bližnjice v LibreOffice

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
Note.png Nekatere tipke za bližnjice so morda že dodeljene operacijskemu sistemu. Le-te zato ne bodo na voljo v LibreOffice. Poskusite dodeliti različne tipke v LibreOffice preko menija Orodja - Prilagodi - Tipkovnica ali namizja.

Uporaba tipk za bližnjice

Zajeten del funkcij v programu lahko prikličete s pomočjo tipk za bližnjice. Tipke Ctrl+O so npr. prikazane poleg menijskega vnosa Odpri v meniju Datoteka. Če želite to funkcijo uporabiti s pomočjo tipk za bližnjico, držite pritisnjeno tipko Ctrl in pritisnite tipko O. Ko se okno odpre, spustite obe tipki.

Pri delu s programom lahko izbirate med uporabo miške ali tipkovnice za skoraj vse možne operacije.

Odpiranje menijev s tipkami za bližnjice

Nekateri znaki v menijski vrstici so podčrtani. Te menije lahko odprete tako, da pritisnete podčrtani znak skupaj s tipko Alt. V odprtem meniju boste spet našli besede s podčrtanimi znaki. Te menijske ukaze uporabite tako, da pritisnete podčrtano črko.

Nadzor menijev s tipkami za bližnjice

V vsakem pogovornem oknu je en element poudarjen - ponavadi z lastnim okvirom. Na ta element, ki je lahko gumb, polje z možnostmi ali vnos v seznamskem ali potrditvenem polju, lahko usmerite pozornost (ga izberete, označite). Če je označeni element gumb, ga sprožite s tipko Enter ali s klikom. S preslednico potrditveno polje označite ali prekličete njegov izbor. Če je izbrano polje z možnostmi, s puščičnimi tipkami izberete možnost. S tipko Tab se premikate iz enega elementa ali območja na drugega, s Tab + Alt pa v obratni smeri.

Če pritisnete Esc, zaprete pogovorno okno, spremembe pa ne bodo shranjene. Če je gumb označen, vidite pikasto črto, ki obkroža ime gumba, in debelejšo senco pod njim. To pomeni, da če zaprete pogovorno okno s tipko Enter, bo enako, kot da ste pritisnili gumb.

Tipke za bližnjice za dejanja z miško

Če uporabljate funkcijo povleci in spusti, izbiranje z miško ali klikanje na predmete in imena, lahko za dostop do dodatnih funkcij uporabite tipke Shift, Ctrl in včasih Alt. Spremenjene funkcije, ki so na voljo, ko držite pritisnjene tipke med uporabo funkcije povleci in spusti, so označene z drugačno obliko miškinega kazalca. Pri izbiranju datotek, predmetov, delov besedila in celic, ter vrstic in stolpcev tabele, modifikacijske tipke med drugim povečajo hitrost izbora - funkcije so pojasnjene v opisu posameznih možnosti. Dostopnost te funkcije je odvisna od vašega upravitelja oken X (X Window Manager).

Praktična polja za vnos besedila

 1. Odprete lahko kontekstni meni, ki vsebuje nekatere najpogostejše ukaze.
 2. S tipkami za bližnjico Shift+Ctrl+S odprete pogovorno okno Posebni znaki za vstavljanje enega ali več posebnih znakov.
 3. S Ctrl+A izberete celotno besedilo. Z desno ali levo puščično tipko odstranite izbor.
 4. Dvokliknite besedo, da jo izberete.
 5. S trojnim klikom v polju z besedilom izberete celotno polje. S trojnim klikom v dokumentu z besedilom izberete trenutni stavek.
 6. S Ctrl+Del izbrišete vse med položajem kazalke in koncem besede.
 7. S Ctrl in desno ali levo puščično tipko bo kazalka preskakovala z besede na besedo; če zraven držite pritisnjeno še tipko Shift, bodo besede tudi izbrane.
 8. INSRT uporabite, da preklapljate med vstavnim in prepisnim načinom.
 9. Funkcijo povleci in spusti lahko uporabljate tako znotraj polja za besedilo, kot zunaj njega.
 10. Tipke za bližnjice Ctrl+Z uporabljamo za postopno razveljavljanje sprememb; stanje v besedilu bo povrnjeno na takšno, kakršno je bilo pred prvo spremembo.
 1. LibreOffice ima zelo uporabno funkcijo Samodokončaj, ki se aktivira v nekaterih poljih za besedilo in seznamskih poljih. V polje za URL npr. vnesite ~/a in funkcija Samodokončaj bo prikazala prvo najdeno datoteko ali mapo v vaši domači mapi, ki se začne s črko "a".
 2. S puščično tipko navzdol se sprehajate po imenih drugih datotek in map. Z desno puščično tipko pa vstavite obstoječo podmapo v polje URL. Hitri Samodokončaj je na voljo, če pritisnete tipko End po delnem vnosu URL. Ko enkrat najdete želeni program, dokument ali mapo, pritisnite Enter.

Prekinjanje makrov

Če želite prekiniti makro, ki se trenutno izvaja, pritisnite Shift+Ctrl+Q.

Seznam splošnih tipk za bližnjice v LibreOffice

Tipke za bližnjice, ki jih lahko uporabite namesto menijskih ukazov, so prikazane na desni, poleg ustreznega menijskega ukaza.

Tipke za bližnjico Učinek
Tipka Enter Aktivira označeni gumb ali pogovorno okno.
Esc Konča dejanje ali zapre pogovorno okno. V pomoči LibreOffice: prikliče nadrejeno temo.
Preslednica Preklopi izbor v izbranem potrditvenem polju v pogovornem oknu.
Puščične tipke Spremenijo izbrano možnost v delu pogovornega okna z možnostmi.
Tabulator Usmeri pozornost oz. označi naslednji odsek ali element pogovornega okna.
Shift + tabulator Usmeri pozornost oz. označi prejšnji odsek ali element pogovornega okna.
Alt+puščična tipka navzdol Odpre seznam trenutno izbranega kontrolnika v pogovornem oknu. Te tipke za bližnjico ne veljajo le za kombinirana polja, ampak tudi za ikonske gumbe s pojavnim menijem. Odprt seznam zaprete s tipko Esc.
Del Izbriše enega ali več izbranih elementov v koš.
Shift+Del Izbriše enega ali več izbranih elementov mimo koša.
Vračalka Kadar je prikazana mapa: gre eno raven više (nazaj)
Ctrl+M Odstrani neposredno oblikovanje iz izbranega besedila ali predmetov (kot z Oblika - Privzeto oblikovanje)
Ctrl+tabulator Kadar je postavljen na začetek glave, je vstavljen tabulator.
Enter (če je izbran predmet OLE) Aktivira izbrani predmet OLE.
Enter (če je izbran predmet risanja ali z besedilom) Aktivira način vnosa besedila.
Ctrl+O Odpre dokument.
Ctrl+S Shrani trenutni dokument.
Ctrl+N Ustvari nov dokument.
Shift+Ctrl+N Odpre pogovorno okno Predloge in dokumenti.
Ctrl+P Natisne dokument.
Ctrl+Q Zapre program.
Ctrl+X Izreže izbrane elemente.
Ctrl+C Kopira izbrane elemente.
Ctrl+V Prilepi iz odložišča.
Ctrl+Alt+Shift+V Prilepi neoblikovano besedilo iz odložišča. Besedilo se prilepi v obliki, ki je nastavljena na mestu vstavljanja.
Ctrl+Shift+V Odpre pogovorno okno Posebno lepljenje.
Ctrl+A Izbere vse.
Ctrl+Z Razveljavi zadnje dejanje.
Ctrl+Y Ponovi zadnje dejanje.
Ctrl+Shift+Y Ponovi zadnji ukaz.
Ctrl+F Prikliče pogovorno okno Najdi in zamenjaj.
Ctrl+Shift+F Poišče zadnji vneseni iskalni izraz.
Ctrl+Shift+J Preklopi med celozaslonskim pogledom in navadnim načinom v modulu Writer ali Calc
Ctrl+Shift+R Osveži in ponovno prikaže okno dokumenta.
Shift+Ctrl+I Omogoči ali onemogoči kazalko izbire v besedilu, ki je namenjeno le branju.
Ctrl+I Izbranemu območju dodeli atribut Ležeče. Če je kazalka postavljena v besedi, bo tudi ta beseda preoblikovana ležeče.
Ctrl+B Izbranemu območju dodeli atribut Krepko. Če je kazalka postavljena v besedo, bo tudi ta beseda oblikovana krepko.
Ctrl+U Izbranemu območju dodeli atribut Podčrtanoo. Če je kazalka postavljena v besedi, bo tudi ta beseda podčrtana.

Bližnjice s funkcijskimi tipkami

Tipke za bližnjico Učinek
F1 Odpre pomoč za LibreOffice

Znotraj pomoči za LibreOffice: preskoči na glavno stran pomoči.

Shift + F1 Kontekstna pomoč
Shift+F2 Aktivira razširjene namige za trenutno izbrani ukaz, ikono ali kontrolnik.
Ctrl+F4 ali Alt+F4 Zapre trenutni dokument (oz. zapre LibreOffice, če so zaprti vsi dokumenti).
F6 Aktivira oz. nastavi pozornost na naslednje podokno (npr. dokument > pogled vira podatkov).
Shift+F6 Aktivira prejšnje podokno.
F10 Aktivira prvi meni (meni Datoteka).
Shift+F10 Odpre kontekstni meni.

Tipke za bližnjico v galeriji

Tipke za bližnjico Rezultat
Tabulator Pomik na naslednjo področje.
Shift+tabulator Pomik na prejšnje področje

Tipke za bližnjice za galerijo v območju Nova tema:

Tipke za bližnjico Rezultat
Puščica navzgor Premakne izbor navzgor za eno mesto.
Puščica navzdol Premakne izbor navzdol.
Ctrl+Enter Odpre pogovorno okno Lastnosti.
Shift+F10 Odpre kontekstni meni.
Ctrl+U Osveži izbrano temo.
Ctrl+R Odpre pogovorno okno Vnos naslova.
Ctrl+D Izbriše izbrano temo.
Vstavi Vstavi novo temo.

Tipke za bližnjico v predoglednem območju galerije:

Tipke za bližnjico Rezultat
Home Skoči na prvi vnos.
End Skoči na zadnji vnos.
Puščica levo Izbere naslednji element galerije na levi.
Puščica desno Izbere naslednji element galerije na desni.
Puščica navzgor Izbere naslednji element galerije zgoraj.
Puščica navzdol Izbere naslednji element galerije spodaj.
Page Up Pomakne navzdol za eno dolžino zaslona.
Page Down Pomakne navzgor za eno dolžino zaslona.
Ctrl+Shift+Insert Vstavi izbrani predmet kot povezani predmet v trenutni dokument.
Ctrl+I Vstavi kopijo izbranega predmeta v trenutni dokument.
Ctrl+T Odpre pogovorno okno Vnos naslova.
Ctrl+P Preklopi med pogledoma tem in predmeta.
Preslednica Preklopi med pogledoma tem in predmeta.
Enter Preklopi med pogledoma tem in predmeta.
Korak nazaj (samo v pogledu predmeta) Preklopi nazaj na glavni pregled.

Izbiranje vrstic in stolpcev v tabeli zbirke podatkov (s tipko F4)

Tipke za bližnjico Rezultat
Preslednica Preklopi izbor vrstic, razen ko je vrstica v urejevalnem načinu.
Ctrl+preslednica Preklopi izbor vrstic.
Shift+preslednica Izbere trenutni stolpec.
Ctrl+PgUp Premakne kazalec v prvo vrstico
Ctrl+PgDn Premakne kazalec v zadnjo vrstico

Tipke za bližnjice za risane predmete

Tipke za bližnjico Rezultat
Orodno vrstico izberite z F6. Za izbor želene ikone na njej uporabite puščični tipki navzdol in desno, nato pritisnite Ctrl+Enter Vstavi risalni predmet.
Izberite dokument s Ctrl+F6 in pritisnite tabulator Izbere risalni predmet.
Tabulator Izbere naslednji risalni predmet.
Shift+tabulator Izbere prejšnji risalni predmet.
Ctrl+Home Izbere prvi risalni predmet.
Ctrl+End Izbere zadnji risalni predmet.
Esc Zaključi izbor risalnega predmeta.
Esc (v načinu izbire ročice) Izstopi iz načina izbire ročice in se vrne v način izbire predmeta.
Puščica navzgor/navzdol/levo/desno Premakne izbrano točko (funkcije pripenjanja na mrežo so začasno onemogočene, toda končne točke se še vedno pripenjajo druga na drugo).
Alt+puščična tipka navzgor/navzdol/levo/desno Premakne izbrani risalni predmet za eno slikovno točko (v načinu izbora).

Spremeni velikost risalnega predmeta (v načinu izbire ročice).

Zasuka risalni predmet (v načinu sukanja).

Odpre pogovorno okno lastnosti risalnega predmeta.

Aktivira način izbire točke za izbrani risalni predmet.

Preslednica Izbere točko risalnega predmeta (v načinu izbora točke) / prekliče izbor.

Izbrana točka utripa enkrat na sekundo.

Shift+preslednica Izbere dodatno točko v načinu izbire točke.
Ctrl+tabulator Izbere naslednjo točko risalnega predmeta (način izbire točke).

V načinu sukanja lahko izberete tudi središče sukanja.

Shift+Ctrl+tabulator Izbere prejšnjo točko risalnega predmeta (način izbire točke).
Ctrl+Enter V središče trenutnega pogleda je postavljen nov risalni predmet privzete velikosti.
Ctrl+Enter pri ikoni Izbor Aktivira prvi risalni predmet v dokumentu.
Esc Zapusti način izbire točke. Kasneje je izbran risalni predmet.

Uredi točko risalnega predmeta (način urejanja točke).

Katera koli tipka s črko ali številko Če je izbran risalni predmet, preklopi v urejevalni način in postavi kazalko na konec besedila v predmetu. Vstavljen je natisljiv znak.
Tipka Alt pri ustvarjanju ali spreminjanju merila grafičnega predmeta Položaj središča predmeta je nespremenljiv.
Tipka Shift pri ustvarjanju ali spreminjanju merila grafičnega predmeta Razmerje med širino in višino predmeta je nespremenljivo.

Related Topics

Tipke za bližnjice za zbirke podatkov

Tipke za bližnjice (dostopnost LibreOffice)