Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Generelle genvejstaster i LibreOffice

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search
Note.png Nogle af genvejstasterne kan være tildelt til dit operativsystem. Taster, som er tildelt til operativsystemet, er ikke tilgængelige i LibreOffice. Prøv at tildele forskellige taster enten i LibreOffice i Funktioner - Tilpas - Tastatur eller i dit operativsystem.

Brug af genvejstaster

En stor del af programmernes funktionalitet kan kaldes ved brug af genvejstaster. For eksempel vises genvejstasten Ctrl+O ved siden af menupunktet Åbn i menuen Filer. Hvis du vil tilgå denne funktion ved hjælp af genvejstasterne, tryk og hold tasten Ctrl nede og tryk så tasten O. Slip begge taster efter dialogen kommer frem.

Når du bruger programmet, kan du vælge mellem brug af musen eller tastaturet til næsten alle tilgængelige operationer.

Kald menuer med genvejstaster

Nogle af tegnene på menuenlinje er understreget. Du kan tilgå disse menuer direkte ved at taste det understregede tegn sammen med Alt-tasten. Når menuen er åbnet, vil du igen se understregede tegn. Du tilgår disse menupunkter direkte ved simpelt hen at taste det understregede tegn. Hvis der er flere menupunkter, som har samme tegn understreget, så vælges de enkeltvis og aktiveres med Enter-tasten.

Anvendelse af genvejstaster i dialoger

Der er altid ét fremhævet element i hvilken som helst dialog - sædvanligvis angivet ved en stiplet ramme. Dette element, som kan være enten en knap, et indstillingsfelt, et element i en rulleliste eller et afkrydsningsfelt, siges at være i fokus. Hvis elementet i fokus er en knap, aktiveres den ved at trykke Enter på samme måde, som havde du klikket på den. Et afkrydsningsfelt skiftes ved at trykke på mellemrumstasten. Hvis et indstillingsfelt er i fokus, brug da piletasterne for at skifte den aktiverede indstilling i gruppen. Brug tabulatortasten til gå fra et element eller gruppe til næste, brug Skift + Tabulator for at gå den modsatte vej.

ESC lukker dialogen uden at gemme ændringer.Hvis du placerer fokuset på en knap, ses ikke blot en stiplet linje om navnet på knappen, men også en tykkere skygge under den valgte knap. Dette angiver, at hvis du afslutter dialogen ved at taste Enter, svarer det til at strykke på knappen med musen.

Genvejstaster for musehandlinger

Hvis du bruger træk-og-slip, vælger med musen eller klikker på objekter og navne, kan du bruge tasterne Skift, Ctrl og i nogle tilfælde Alt for at få adgang til yderligere funktionalitet. Hvilke ekstra funktioner der er tilgængelige, når tasterne holdes nede under træk-og-slip, vises ved, at musemarkøren skifter form. Når der vælges filer eller andre objekter, kan ændringstasten udvide markeringen - disse funktioner bliver forklaret, hvor det er relevant.Om denne funktion er til rådighed afhænger af din X Vindueshåndtering.

Praktiske tekstindtastningsfelter

 1. Du kan åbn en genvejsmenu, som indeholder nogle af de oftest benyttede kommandoer.
 2. Brug genvejstasterne Skift+Ctrl+S for at åbne dialogen Specialtegn for at indsætte et eller flere specialtegn.
 3. Brug Ctrl+A for at vælge hele teksten. Brug Højre- eller Venstrepil for at fjerne markeringen.
 4. Dobbeltklik på et ord for at vælge det.
 5. Et tredobbeltklik i et tekstindtastningsfelt markerer hele feltet. et tredobbelt klik i et tekstdokument markerer den aktuelle sætning.
 6. Brug Ctrl+Del for at slette alt fra markørens position til slutningen af ordet.
 7. Ved at bruge Ctrl og højre eller venstre piletaster, vil markøren hoppe fra ord til ord. Hvis du også holder Skift-tasten nede, bliver ét ord efter det andet markeret.
 8. Insert-tasten bruges til at skifte mellem indsætningstilstand og overskrivningstilstand.
 9. Træk-og-slip kan bruges både indenfor og udenfor et tekstfelt.
 10. Genvejstasten Ctrl+Z benyttes til fortrydelse af modifikationer et trin ad gangen. Teksten vil så have den status, den havde før den første ændring.
 1. LibreOffice har en automatisk fuldførelsesfunktion, som aktiverer sig selv i nogle tekst- og rullelister. Indtast for eksempel ~/a i URL-feltet, og fuldførelsesfunktionen viser den første fil eller mappe i din hjemmemappe, som begynder med bogstavet "a".
 2. Brug pil ned for at rulle gennem de andre filer og mapper. Brug højrepil til også at vise en eksisterende undermappe i URL-feltet. Hurtig AutoFuldfør er tilgængelig, hvis du trykker på End-tasten efter at have indtastet en del af URL'en. Når du har fundet det ønskede program, dokument eller mappe, tryk så Enter.

Afbrydelse af makroer

Hvis du vil afslutte en makro, der kører, så tryk Skift+Ctrl+Q.

Liste over generelle genvejstaster i LibreOffice

Genvejstasterne er vist i højre side af menulisterne, lige ved siden af den tilsvarende menukommando.

Genvejstaster Effekt
Enter-tasten Aktiverer den knap som har fokus i en dialog.
Esc Afslutter handlingen eller dialogen. Under LibreOffice Hjælp: går et niveau op.
Mellemrumstast Skifter det fokuserede afkrydsningsfelt i en dialog.
Piletasterne Skifter det aktive kontrolelementfelt i en valgbar sektion i en dialog.
Tabulator Flytter fokus til den næste sektion eller element i en dialog.
Skift + Tabulator Flytter fokus til den foregående sektion eller element i en dialog.
Alt+Pil ned Åbner den for øjeblikket valgte kontrolfeltsliste i en dialog. Disse genvejstaster gælder ikke kun til kombinationsfelter men også til ikonknapper med pop-op-menuer. Luk en åbnet liste ved at trykke på Esc-tasten.
Del Flytter de(t) valgte element(er) over i papirkurven.
Skift+Delete Sletter de(t) valgte element(er) uden at putte dem i papirkurven.
Tilbagetast Når en mappe vises: går et niveau op (går tilbage)
Ctrl+M Fjerner direkte formatering fra valgt tekst eller valgte objekter (som i Formater - Standardformatering)
Ctrl+Tabulator Når placeret ved begyndelsen af en overskrift indsættes en tabulator.
Enter (hvis et OLE-objekt er valgt) Aktiverer det valgte OLE-objekt.
Enter (hvis et tegneobjekt eller tekstobjekt er valgt) Aktiverer tekstindtastningstilstand.
Ctrl+O Åbner et dokument.
Ctrl+S Gemmer det aktuelle dokument.
Ctrl+N Opretter et nyt dokument.
Skift+Ctrl+N Åbner dialogen Skabeloner og dokumenter.
Ctrl+P Udskriver dokument.
Ctrl+Q Stopper program.
Ctrl+X Klipper de valgte elementer ud.
Ctrl+C Kopierer de valgte elementer.
Ctrl+V Indsætter fra udklipsholderen.
Ctrl+Alt+Skift+V Indsætter uformateret tekst fra udklipsholderen. Teksten indsættes med den formatering, der er i brug ved indsættelsespunktet.
Ctrl+Skift+V Åbner dialogen Indsæt speciel.
Ctrl+A Markerer alt.
Ctrl+Z Fortryder den seneste handling.
Ctrl+Y Gendanner den seneste handling.
Ctrl+Skift+Y Gentager sidste kommando.
Ctrl+F Kalder dialogen Søg og erstat.
Ctrl+Skift+F Søger efter det senest indtastede søgeudtryk.
Ctrl+Skift+J Skifter visningen mellem fuldskærmstilstand og normal tilstand i Writer eller Calc
Ctrl+Skift+R Gentegner dokumentvisningen.
Skift+Ctrl+I Aktiver eller deaktiver markøren til tekstmarkering i skrivebeskyttet tekst.
Ctrl+I Attributten kursiv sættes for det valgte område. Hvis markøren er placeret i et ord, bliver dette ord sat til kursiv.
Ctrl+B Attributten fed sættes for det valgte område. Hvis markøren er placeret i et ord, bliver dette ord sat til fed.
Ctrl+U Attributten understreget sættes for det valgte område. Hvis markøren er placeret i et ord, bliver dette ord sat til understreget.

Genvejstaster ved brug af funktionstaster

Genvejstaster Effekt
F1 Starter LibreOffice Hjælp

I LibreOffice Hjælp: hopper til hovedhjælpesiden.

Skift + F1 Konteksthjælp
Skift+F2 Slår udvidede forklaringer til, for den aktuelt valgte kommando, ikon eller kontrolelement.
Ctrl+F4 eller Alt+F4 Lukker det aktuelle dokument (luk LibreOffice når det sidste åbne dokument bliver lukket)
F6 Sæt fokus i næste undervindue (for eksempel dokument/datakildevisning)
Skift+F6 Sæt fokus i forrige undervindue.
F10 Aktiverer den første menu (menuen Filer)
Skift+F10 Åbner genvejsmenuen.

Genvejstaster i Galleri

Genvejstaster Resultat
Tabulator Flytter mellem områder.
Skift+Tabulator Flytter mellem områder (baglæns)

Genvejstaster i området Nyt tema i Galleriet:

Genvejstaster Resultat
Pil op Flytter markeringen opad.
Pil ned Flytter markeringen nedad.
Ctrl+Enter Åbner dialogen Egenskaber.
Skift+F10 Åbner en genvejsmenu.
Ctrl+U Opdaterer det valgte tema.
Ctrl+R Åbner dialogen Indtast titel.
Ctrl+D Sletter det valgte tema.
Indsæt Indsætter et nyt tema

Genvejstaster i Galleriets forhåndsvisning:

Genvejstaster Resultat
Home Hopper til første element.
End Hopper til sidste element.
Venstrepil Vælger det næste gallerielement til venstre.
Højrepil Vælger det næste gallerielement til højre.
Pil op Vælger det næste gallerielement foroven.
Pil ned Vælger det næste gallerielement nedenunder.
Page Up Rul en skærm op.
Page Down Rul en skærm ned.
Ctrl+Skift+Insert Indsætter det markerede objekt som et kædet objekt i det aktuelle dokument.
Ctrl+I Indsætter en kopi af det valgte objekt i det aktuelle dokument.
Ctrl+T Åbner dialogen Indtast titel.
Ctrl+P Skifter mellem temavisning og objektvisning.
Mellemrumstast Skifter mellem temavisning og objektvisning.
Enter Skifter mellem temavisning og objektvisning.
Gå baglæns (kun i objektvisning) Skifter tilbage til hovedoversigt.

Markere rækker og kolonner i en databasetabel (åbnet med F4)

Genvejstaster Resultat
Mellemrumstast Skifter rækkevalg, undtaget når rækken er i redigeringstilstand.
Ctrl+Mellemrumstast Skifter rækkevalg
Skift+Mellemrumstast Markerer den aktuelle kolonne
Ctrl+Page Up Flytter markøren til den første række
Ctrl+Page Down Flytter markøren til den sidste række

Genvejstaster for tegneobjekter

Genvejstaster Resultat
Marker værktøjslinjen med F6. Brug Pil ned og Højrepil til at vælge det ønskede ikon på værktøjslinjen og tryk på Ctrl+Enter Indsætter et tegneobjekt.
Vælg dokumentet medCtrl+F6 og tryk på Tabulator Markerer et tegneobjekt.
Tabulator Markerer det næste tegneobjekt.
Skift+Tabulator Markerer det foregående tegneobjekt.
Ctrl+Home Markerer det første tegneobjekt.
Ctrl+End Markerer det sidste tegneobjekt.
Esc Afslutter valg af tegneobjekt.
Esc (i håndtag markeringstilstand) Afslut håndtagmarkeringstilstand og gå tilbage til objektmarkeringstilstand.
Pil op/Pil ned/Venstrepil/Højrepil Flyt det valgte punkt (fasthold-til-gitter funktionerne er midlertidigt deaktiveret, men punkter fastholdes stadig til hinanden).
Alt+Pil op/Pil ned/Venstrepil/Højrepil Flytter det valgte tegneobjekt et billedpunkt (i Markeringstilstand)

Skalerer et tegneobjekt (i håndtagmarkeringstilstand)

Roterer et tegneobjekt (i Rotationstilstand)

Åbner egenskabsdialogen for et tegneobjekt.

Aktiverer Punktmarkeringstilstand for det valgte tegneobjekt.

Mellemrumstast Marker et punkt for et tegneobjekt (i Punktmarkeringstilstand) / Annuller valg.

Den valgte punkt blinker en gang i sekundet.

Skift+Mellemrumstast Vælg et ekstra punkt i Punktmarkeringstilstand.
Ctrl+Tabulator Vælger det næste punkt i tegneobjektet (Punktmarkeringstilstand)

I Rotationstilstand kan centrum for rotationen også vælges.

Skift+Ctrl+Tabulator Vælg det foregående punkt i tegneobjektet (Punktmarkeringstilstand)
Ctrl+Enter Et nyt tegneobjekt med standardstørrelse bliver placeret i midten af den aktuelle visning.
Ctrl+Enter ved markeringsikonet Aktiverer det første tegneobjekt i dokumentet.
Esc Forlad Punktmarkeringstilstanden. Tegneobjektet vælges efterfølgende.

Rediger et punkt i et tegneobjekt (Punktredigeringstilstand)

En tekst eller numerisk tast Hvis et tegneobjekt er valgt skiftes til redigeringstilstand og markøren placeres i slutningen af teksten i tegneobjektet. Et tegn der kan udskrives bliver indsat.
Alt-tasten mens du opretter eller skalerer et grafikobjekt Placeringen af objektets midte er låst.
Skift-tasten mens du opretter eller skalerer et grafikobjekt Forholdet mellem objektets bredde og højde er låst.

Related Topics

Genvejstaster i databaser

Genveje (LibreOffice Tilgængelighed)