Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Tipke za bližnjice za zbirke podatkov

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Sledi seznam tipk za bližnjice, ki so na voljo pri delu z zbirkami podatkov.

Veljajo tudi splošne tipke za bližnjice v LibreOffice.

Note.png Nekatere tipke za bližnjice so morda že dodeljene operacijskemu sistemu. Le-te zato ne bodo na voljo v LibreOffice. Poskusite dodeliti različne tipke v LibreOffice preko menija Orodja - Prilagodi - Tipkovnica ali namizja.

Tipke za bližnjice za zbirke podatkov

Pri oblikovanju poizvedbe

Tipke za bližnjico Rezultati
F6 Skoči na drugo področje oblikovanja poizvedbe.
Izbriši Izbriše tabelo iz oblikovanja poizvedbe.
Tabulator Izbere povezovalno črto.
Shift+F10 Odpre kontekstni meni.
F4 Predogled
F5 Zaženi poizvedbo
F7 Dodaj tabelo ali poizvedbo

Okno lastnosti kontrolnika

Tipke za bližnjico Rezultati
Alt+puščična tipka navzdol Odpre kombinirano polje.
Alt+puščična tipka navzgor Zapre kombinirano polje.
Shift+Enter Vstavi novo vrstico.
Puščica navzgor Postavi kazalko v prejšnjo vrstico.
Puščica navzdol Postavi kazalko v naslednjo vrstico.
Enter Dokonča vnos v polje in postavi kazalko v naslednje polje.
Ctrl+F6 Aktivira prvi kontrolnik (če ne gre za urejevalni način). Prvi kontrolnik je prvi na seznamu krmarja po obrazcu.

Tipke za bližnjico pri ustvarjanju pogovornih oken Basic

Tipke za bližnjico Rezultati
Ctrl+PgUp Skoči na naslednji tabulator.
Ctrl+PgDn Skoči na naslednji tabulator.
F6 Skoči na naslednje okno.
Tabulator Izbor polj kontrolnika.
Shift+tabulator Izbor polj kontrolnika v nasprotnem zaporedju.
Ctrl+Enter Vstavi izbrani kontrolnik.
Puščična tipka

Ctrl+puščična tipka

Izbrani kontrolnik pomakne za 1mm v ustrezni smeri. V načinu urejanja točke spremeni velikost izbranega kontrolnika.
Ctrl+tabulator V načinu urejanja točke skoči na naslednjo ročico.
Shift+Ctrl+tabulator V načinu urejanja točke skoči na prejšnjo ročico.
Esc Zapusti trenuten izbor.

Related Topics

== Izbiranje vrstic in stolpcev v tabeli zbirke podatkov (s tipko F4) ==

{