Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Sneltoetsen voor databases

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

Hier volgt een lijst met sneltoetsen die beschikbaar zijn binnen databases.

De algemene sneltoetsen in LibreOffice zijn ook van toepassing.

Note.png Sommige sneltoetsen kunnen aan uw bureaubladsysteem toegewezen zijn. LibreOffice kan deze toetsen niet gebruiken. Wijs andere toetsen toe aan LibreOffice in Extra - Aanpassen - Toetsenbord, of in uw bureaubladsysteem.

Sneltoetsen voor databases

In het query-ontwerp

Sneltoetsen Resultaten
F6 Schakelen tussen de query-ontwerpgebieden.
Verwijderen Een tabel uit het query-ontwerp verwijderen.
Tab De verbindingslijn selecteren.
Shift+F10 Het contextmenu openen.
F4 Voorbeeld
F5 Query uitvoeren
F7 Tabel of query toevoegen

Venster met eigenschappen voor besturingselementen

Sneltoetsen Resultaten
Alt+pijl omlaag De keuzelijst met invoervak openen.
Alt+pijl omhoog De keuzelijst met invoervak sluiten.
Shift+Enter Een nieuwe regel invoegen.
Pijl omhoog De cursor op de vorige regel plaatsen.
Pijl omlaag De cursor op de volgende regel plaatsen.
Enter De invoer in het veld aanvullen en cursor in het volgende veld plaatsen.
Ctrl+F6 De focus instellen op het eerste besturingselement (als de ontwerpmodus niet is geactiveerd). Het eerste besturingselement is het eerste element dat in de Formulier-navigator wordt weergegeven.

Sneltoetsen voor het maken van Basic-dialoogvensters

Sneltoetsen Resultaten
Ctrl+PageUp Schakelen tussen tabs.
Ctrl+PageDown Schakelen tussen tabs.
F6 Schakelen tussen vensters.
Tab Selectie van de besturingsvelden.
Shift+Tab Selectie van de besturingsvelden in tegengestelde richting.
Ctrl+Enter Het geselecteerde besturingselement invoegen.
Pijltoets

Ctrl+pijltoets

Het geselecteerde besturingselement in de desbetreffende richting verplaatsen in stappen van 1mm. In de modus voor puntselectie wordt hiermee de grootte van het geselecteerde besturingselement gewijzigd.
Ctrl+Tab Naar de volgende greep springen (in de modus voor puntselectie).
Shift+Ctrl+Tab Naar de vorige greep springen (in de modus voor puntselectie).
Esc De huidige selectie ongewijzigd laten.

Related Topics

== Rijen en kolommen selecteren in een gegevenstabel (geopend met F4) ==

{