Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Genvejstaster i databaser

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

De følgende genvejstaster er tilgængelige i databaser.

De generelle genvejstaster i LibreOffice kan også anvendes.

Note.png Nogle af genvejstasterne kan være tildelt til dit operativsystem. Taster, som er tildelt til operativsystemet, er ikke tilgængelige i LibreOffice. Prøv at tildele forskellige taster enten i LibreOffice i Funktioner - Tilpas - Tastatur eller i dit operativsystem.

Genvejstaster for databaser

I forespørgselsdesignet

Genvejstaster Resultater
F6 Hop mellem forespørgselsdesignets områder.
Slet Sletter en tabel fra forespørgselsdesignet.
Tab Markerer forbindelseslinjen.
Skift+F10 Åbner genvejsmenuen.
F4 Forhåndsvisning
F5 Udfør forespørgsel
F7 Tilføj tabel eller forespørgsel

Kontrolelementets egenskabsvindue

Genvejstaster Resultater
Alt+Pil ned Åbner kombinationsfeltet.
Alt+Pil op Lukker kombinationsfeltet.
Skift+Enter Indsætter en ny linje.
Pil op Placerer markøren i den forrige linje.
Pil ned Placerer markøren i den næste linje.
Enter Fuldender indtastning i feltet og placerer markøren i næste felt.
Ctrl+F6 Sæt fokus (med mindre du er i designtilstand) ved første kontrolelement. Det første kontrolelement er den første listet i formularnavigatoren.

Genveje for oprettelse Basic-dialoger

Genvejstaster Resultater
Ctrl+Page Up Hopper mellem faneblade.
Ctrl+Page Down Hopper mellem faneblade.
F6 Hopper mellem vinduer.
Tabulator Valg af kontrolelementfelter.
Skift+Tabulator Valg af kontrolelementfelter i modsatte retning.
Ctrl+Enter Indsætter det valgte kontrolelement.
Piletast

Ctrl+piletast

Flyttes det valgte kontrolelement i trin af 1 mm i den pågældende retning. I punktredigeringstilstand, ændres størrelsen af det valgte kontrolelement.
Ctrl+Tabulator Hopper til næste håndtag i punktredigeringstilstand,
Skift+Ctrl+Tabulator Hopper til foregående håndtag i punktredigeringstilstand,
Esc Forlader den aktuelle markering.

Related Topics

== Markere rækker og kolonner i en databasetabel (åbnet med F4) ==

{