Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Průvodce grafem - Prvky grafu

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Na této stránce Průvodce grafem si můžete vybrat, které prvky grafu se zobrazí.

Zvolte Vložit - graf

Pro zjištění více informací o ovládacím prvku stiskněte Shift+F1 a ukažte na daný ovládací prvek

Zadání prvků grafu

Zadejte titulky nebo klepněte na prvky, které chcete v aktuálním grafu zobrazit.

Nadpisy

Pokud zadáte text do pole pro titulek, podtitulek nebo některou z os, v grafu se vyhradí potřebné místo pro zobrazení textu. Pokud text nezadáte, místo se nevyhradí, takže zůstane více prostoru pro samotný graf.

Není možno použít pro text titulku hodnotu z buňky. Musíte text zadat přímo.

Po dokončení grafu můžete upravit pozici a další vlastnosti v nabídce Formát.

Legenda

Legenda zobrazuje popisky z prvního řádku nebo sloupce nebo ze zvláštního rozsahu, který nastavíte v dialogu Datové řady. Pokud graf neobsahuje popisky, v legendě se zobrazí texty např. "Řádek 1, Řádek 2, .." nebo "Sloupec A, Sloupec B, ..." podle čísla řádku nebo písmene sloupce v tabulce dat.

Tento text nemůžete zadat přímo, vygeneruje se automaticky z rozsahu buněk Název.

Zvolte jednu z možností umístění. Po vytvoření grafu můžete další volby nastavit v nabídce Formát.

Mřížky

Viditelné čáry mřížek mohou pomoci v určení hodnot dat v grafu.

Vzdálenost čar mřížky odpovídá nastavení intervalu na záložce Měřítko ve vlastnostech osy.

Pro koláčové grafy nejsou mřížky dostupné.

Další prvky

Další součásti můžete přidat pomocí nabídky Vložit v režimu úprav grafu. Tam můžete nastavit následující prvky:

  1. Vedlejší osy
  2. Vedlejší mřížky
  3. Popisky dat
  4. Statistika, například střední hodnoty, chybové hodnoty čar osy Y a regresní křivky.

Related Topics

Vkládání grafů

Průvodce grafem - Typ grafu

Průvodce grafem - Rozsah dat

Průvodce grafem - Datové řady