Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Hantering av tomma celler

From LibreOffice Help
Jump to navigation Jump to search

I tidigare programvaruversioner tolkades tomma celler antingen som numeriskt 0 eller som tomma strängar, beroende på sammanhanget, förutom i direkt jämförelse där =A1=0 och =A1="" båda resulterade i SANT om A1 var tom. Nu ärvs tomheten tills den används, så både =LETARAD(...)=0 och =LETARAD(...)="" ger SANT om sökningen resulterade i att en tom cell returnerades.

En enkel referens till en tom cell visas fortfarande som numerisk 0 men behöver inte längre vara numerisk, så även jämförelser med den refererade cellen fungerar som väntat.

I följande exempel innehåller A1 ett tal, B1 är tom och C1 en referens till B1.

A1: 1 B1: <empty> C1: =B1 (visar 0)

=B1=0 => SANT

=B1="" => SANT

=C1=0 => SANT

=C1="" => SANT (var tidigare FALSKT)

=ÄRTAL(B1) => FALSKT

=ÄRTAL(C1) => FALSKT (var tidigare SANT)

=ÄRTEXT(LETARAD(1;A1:C1;2)) => FALSKT (B1)

=ÄRTAL(LETARAD(1;A1:C1;3)) => FALSKT (C1, var tidigare SANT)

=ÄRTEXT(B1) => FALSKT

=ÄRTEXT(C1) => FALSKT

=ÄRTEXT(LETARAD(1;A1:C1;2)) => FALSKT (B1 var tidigare SANT)

=ÄRTEXT(LETARAD(1;A1:C1;3)) => FALSKT (C1)

=ÄRTOM(B1) => SANT

=ÄRTOM(C1) => FALSKT

=ÄRTOM(LETARAD(1;A1:C1;2)) => SANT (B1 var tidigare FALSKT)

=ÄRTOM(LETARAD(1;A1:C1;3)) => FALSKT (C1)

Note.png Observera att Microsoft Excel fungerar annorlunda. Där returneras alltid ett tal som resultat av en referens till en tom cell eller till en formelcell med resultatet av en tom cell. T.ex.:

A1: <empty>

B1: =A1 => visar 0 men är bara en referens till en tom cell.

=ÄRTAL(A1) => FALSKT

=ÄRTEXT(A1) => FALSKT

=A1=0 => SANT

=A1="" => SANT

=ÄRNUMMER(B1) => FALSK (MS-Excel: SANT)

=ÄRTEXT(B1) => FALSKT

=B1=0 => SANT

=B1="" => SANT (MS-Excel: FALSKT)

C1: =LETARAD(...) med tomt cellresultat => visar tom (MS-Excel: visar 0)

=ÄRTAL(LETARAD(...)) => FALSKT

=ÄRTEXT(LETARAD(...)) => FALSKT

=ÄRTAL(C1) => FALSKT (MS-Excel: SANT)

=ÄRTEXT(C1) => FALSKT