Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Příkaz Write [Runtime]

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Zapíše data do sekvenčního souboru.

Syntaxe:

Write [#FileName], [Expressionlist]

Parametry:

FileName: Jakýkoliv číselný výraz, který obsahuje číslo souboru nastavené příkazem Open pro daný soubor.

Expressionlist: Proměnné nebo výrazy, které chcete vložit do souboru, oddělené čárkami.

Je-li vynechán seznam výrazů, příkaz Write připojí do souboru prázdný řádek.

Chcete-li do nového či existujícího souboru přidat výraz, soubor musí být otevřen v režimu Output nebo Append.

Zapisované řetězce se uzavřou uvozovkami a oddělí čárkami. Tyto oddělovače nemusíte do seznamu výrazů uvádět.

Každý příkaz Write vypíše jako poslední záznam symbol konce řádku.

Čísla s desetinným oddělovačem se převedou podle jazykového nastavení.

Příklad:

Sub ExampleWrite

Dim iCount As Integer

Dim sValue As String

iCount = Freefile

open "C:\data.txt" for OutPut as iCount

sValue = "Hamburg"

Write #iCount,sValue,200

sValue = "New York"

Write #iCount,sValue,300

sValue = "Miami"

Write #iCount,sValue,450

close #iCount

end sub